NGUYỄN HỒNG THANH, Ho Chi Minh City, VN500004586

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

NGUYỄN HỒNG THANH

Ho Chi Minh City

4 Đánh giá NGUYỄN HỒNG THANH đã viết . 42 Lượt xem hồ sơ của NGUYỄN HỒNG THANH

Thông tin về NGUYỄN HỒNG THANH


Họ và Tên
NGUYỄN HỒNG THANH
Giới tính
Nam
Nguyên quán
Ho Chi Minh City
Địa chỉ
183 - Đ. Bình Trị Đông - P. Bình Trị Đông A - Q. Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại
-
Ngày sinh
-
Tư vấn nơi học ngoại ngữ