Lâm Hà Phương, Vũng Tàu, VN500013459

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Lâm Hà Phương

Vũng Tàu

7 Đánh giá Lâm Hà Phương đã viết . 99 Lượt xem hồ sơ của Lâm Hà Phương

Người khác viết về Lâm Hà Phương


Nguyễn Thị Mỹ Phương

Reviewed 9 months ago

Bạn cùng bàn, cùng nhóm, cùng đi học thêm...., năng động, một khi làm việc hay tham gia hoạt động đều có trách nhiệm và tâm huyết, có ý chí nỗ lực hoàn thiện bản thân, có chính kiến, lắm lúc sáng tạo, và giả giọng (chắc có khiếu lồng tiếng). Đôi bạn cùng tiến nha m :D Fighting!!
Tư vấn nơi học ngoại ngữ