Nguyễn Thị Ngọc Hậu, VN500018472

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Thị Ngọc Hậu

Địa chỉ chưa được cập nhật

6 Đánh giá Nguyễn Thị Ngọc Hậu đã viết . 104 Lượt xem hồ sơ của Nguyễn Thị Ngọc Hậu

Các đánh giá của Nguyễn Thị Ngọc Hậu


Reviewed 8 months ago

3
Môi trường học Tiếng anh giao tiếp thân thiện, chất lượng. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình.

Reviewed 8 months ago

4
Đây là câu lạc bộ giúp cho sinh viên được tiếp cận với môi trường của Sàn giao dịch chứng khoán. Tạo môi trường học tập tiến bộ.

Reviewed 8 months ago

4
Trang thông tin bổ ích, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với các thông tin của cá nhân. Cũng như chương trình đào tạo của từng khóa.

Reviewed 8 months ago

3
Môi trường học tập thân thiện, thầy cô nhiệt tình, sinh viên học tập và rất năng động.

Reviewed 8 months ago

4
Giải quyết được những khó khăn thực sự mọi người đang gặp phải về mức độ tín nhiệm. Công ty hoạt động uy tín, chất lượng.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ