Lê Thị Thu Thảo, Bình Dương, VN500025007

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Lê Thị Thu Thảo

Bình Dương

1 Đánh giá Lê Thị Thu Thảo đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Lê Thị Thu Thảo

Các đánh giá của Lê Thị Thu Thảo


Môi trường để trãi nghiệm

Reviewed 5 days ago

5
Ngoại thương thật sự là môi trường tốt để sinh viên học hỏi và trãi nghiệm
Tư vấn nơi học ngoại ngữ