Nguyễn Thị Quốc Hòa, Bình Thuận, VN500030986

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Thị Quốc Hòa

Bình Thuận

8 Đánh giá Nguyễn Thị Quốc Hòa đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Nguyễn Thị Quốc Hòa

Các đánh giá của Nguyễn Thị Quốc Hòa


Reviewed 7 months ago

4
Đây là trang web rất hữu ích. Có nhiều tính năng. Là công cụ tuyệt vời bạn không thể thiếu trong công việc. Nắm rõ cách sử dụng mail là một lợi thế lớn.

Reviewed 7 months ago

4
Đây là trang chính thức, cập nhật tin tức thời sự về chính trị, kinh tế, đời sống, xã hội,... nhanh và chính xác.

Reviewed 7 months ago

4
Đây là trang tự học tiếng anh rất tốt cho mọi người. Tự mình cố gắng để tìm thấy chính mình với tuhocielts!

Tư vấn nơi học ngoại ngữ