Bằng Nguyễn, VN500031133

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Bằng Nguyễn

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Bằng Nguyễn đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Bằng Nguyễn

Các đánh giá của Bằng Nguyễn


Reviewed 7 months ago

5
SEFA xây dựng được môi trường 100% tiếng Anh, giúp học viên cải thiện vượt bậc khả năng sử dụng ngông ngữ ngoài những giờ học tại lớp học của trung tâm:
- Free talk tiếng Anh với nhiều hoạt động: xem phim, hát, chơi game, trò chuyện bằng tiếng Anh từ 4 giờ chiều, tất cả các ngày trong tuần.
- Tour guide dẫn Tây ở SEFA đi thăm thú các địa danh, khám phá con người Hà Nội
- Gia sư tiếng Anh 60 phút trước giờ học giúp học viên giải đáp mọi thắc mắc, sửa lỗi và nắm bắt kiến thức các bài học trước
Tư vấn nơi học ngoại ngữ