Thuận Vũ, VN500031141

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Thuận Vũ

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Thuận Vũ đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Thuận Vũ

Các đánh giá của Thuận Vũ


Reviewed 7 months ago

5
Nếu có ai hỏi học tiếng anh ở đâu để có một môi trường tốt, vừa thực hành vừa phát triển kỹ năng bản thân thì đó chỉ có thể là SEFA. Giáo viên và nhân viên ở đây rất tích cực, chỉ bảo nhiệt tình cho sinh viên. Bên cạnh đó còn rất nhiều hoạt động bổ ích như FREE TALK, SEFA FREE TOUR GUIDE........ <3 SEFA
Tư vấn nơi học ngoại ngữ