Tường Cát, VN500031170

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Tường Cát

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Tường Cát đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Tường Cát

Các đánh giá của Tường Cát


Reviewed 7 months ago

5
Trung Tâm đào tạo rất chất lượng, mình học lớp kế toán căn bản, giảng viên giảng rất dễ hiểu.
Tư vấn nơi học ngoại ngữ