Trung Tâm GEC, VN500031172

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Trung Tâm GEC

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Trung Tâm GEC đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Trung Tâm GEC

Các đánh giá của Trung Tâm GEC


Reviewed 7 months ago

4
Đào tạo các lớp nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn tại tphcm. Chứng chỉ do Trường ĐH Kinh Tế TPHCM cấp.
Tư vấn nơi học ngoại ngữ