long tran, VN500032976

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

long tran

Địa chỉ chưa được cập nhật

2 Đánh giá long tran đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của long tran

Các đánh giá của long tran


Reviewed 4 months ago

1
Rất tệ , cảm giác bị lừa đảo, hix hix. Các bạn không nên học vì ngoại hình cô giáo. Kết quả không như cam kết ban đầu

Reviewed 4 months ago

5
Mình có bạn đã từng du học ở đây, Học bổng 100% học phí tại Hà Lan, rất hâm mộ. Cố gắng để được như nó
Tư vấn nơi học ngoại ngữ