Đinh Thiên Thảo, VN500086874

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Đinh Thiên Thảo

Địa chỉ chưa được cập nhật

1 Đánh giá Đinh Thiên Thảo đã viết . 0 Lượt xem hồ sơ của Đinh Thiên Thảo

Các đánh giá của Đinh Thiên Thảo


Chất lượng tốt, uy tín.

Reviewed 5 days ago

5
Ấn tượng khi được trải nghiệm một cuộc thi thử ielts ở cuộc thi kiểm tra đầu vào.
Yếu khả năng nào có thể nhờ hỗ trợ thêm.
Đạt đươc đúng kết quả mong muốn khi hoàn thành khóa học.
Tư vấn nơi học ngoại ngữ