Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Trung Tâm Xúc Tiến Học Bổng Du Học ALT1

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Tư vấn không chuyên nghiệp (Xem thường khách hàng). Có hành vi lừa đảo (Bảo đảm học bổng 100% thực chất nộp hồ sơ vào các trường miễn học phí).

Tư vấn nơi học ngoại ngữ