Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

long tran đã viết đánh giá Trung Tâm Xúc Tiến Học Bổng Du Học ALT5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Mình có bạn đã từng du học ở đây, Học bổng 100% học phí tại Hà Lan, rất hâm mộ. Cố gắng để được như nó

Tư vấn nơi học ngoại ngữ