Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Chu Thị Ngọc Ánh đã viết đánh giá baomoi.vn4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Cập nhật tin tức nhanh chóng, kịp thời. ứng dụng trên điện thoại thuận tiện cho người dùng.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ