Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Dự án khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với trường Đại Học

Dự án khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với trường Đại Học

Thành phố HCM
http://chisotinnhiem.com
8.1

4.0 trên thang điểm 5*

  1. 5 0.0%
  2. 4 0.0%
  3. 3 0.0%
  4. 2 0.0%
  5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Dự án khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên đối với trường Đại Học

Khoá học

Bài viết liên quan

Tư vấn nơi học ngoại ngữ