Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Lê Thị Thanh đã viết đánh giá coopxtra.net4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
sản phẩm chưa được phong phú,không gian khá chật hẹp,giá cả khá cao hơn so với các siêu thị khác,đội ngũ nhân viên nhiệt tình

Tư vấn nơi học ngoại ngữ