Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Thái Công Thuận đã viết đánh giá coopxtra.net4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Sản phẩm đa dạng và chất lượng dịch vụ khá tốt cho người tiêu dùng.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ