Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Lê Thị Thu Thảo đã viết đánh giá Đại học Ngoại Thương CS2 TP.HCM5

Khuyến khích

Môi trường để trãi nghiệm

Ưu điểm:
- Năng động - Tự tin - Sáng tạo

Khuyết điểm:
- Thiếu cơ sở vật chất - Một số giảng viên chưa có tâm

Trải nghiệm:
Ngoại thương thật sự là môi trường tốt để sinh viên học hỏi và trãi nghiệm

Tư vấn nơi học ngoại ngữ