Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Diễn Đàn Tin Học

Diễn Đàn Tin Học

  • Giá Cả
  • Chất Lượng
  • Phục Vụ
  • Trung Thành
  • Giới thiệu
http://ddth.com
6

3.0 trên thang điểm 5*

  1. 5 0.0%
  2. 4 0.0%
  3. 3 100.0%
  4. 2 0.0%
  5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Diễn Đàn Tin Học

Khoá học

Bài viết liên quan

Tư vấn nơi học ngoại ngữ