Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Thị Ngọc Anh đã viết đánh giá dhnh.edu.vn3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
là trang web của Đại học ngân hàng nhưng nội dung web lại về định vị nhãn hiệu và logo cho doanh nghiệp, mình không hiểu sao lại như vậy nữa

Tư vấn nơi học ngoại ngữ