Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Trung Tâm GEC đã viết đánh giá gec.edu.vn4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Đào tạo các lớp nghiệp vụ kinh tế ngắn hạn tại tphcm. Chứng chỉ do Trường ĐH Kinh Tế TPHCM cấp.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ