Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Ngô Hoàng Khánh Ngân đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trường xuống cấp quá rồi. Khuôn viên trường rộng nhưng không có bản đồ chỉ dẫn, lần đầu vào nếu không có người chỉ dẫn thì 100% là lạc. Mình nghĩ trường nên xây lại để các bạn sinh viên có cơ hội được học tập trong một môi trường tốt hơn.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ