Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Sinh viên khá năng động, giảng viên rất nhiệt tình giảng dạy Khuôn viên trường nhiều cây, không khí mát mẻ

Tư vấn nơi học ngoại ngữ