Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Hà Văn Công đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Thông tin cập nhật liên tục. Hỗ trợ thông tin rất tốt cho sinh viên và giảng viên.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ