Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Sáng Trương đã viết đánh giá Đại học Nông Lâm TP.HCM4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Chất lượng đào tạo chuyên sâu, thầy cô tận tâm, vui vẻ, nhiệt tình. Có sẵn các khu thực hành cho các môn liên quan đến chuyên ngành giúp cho sinh viên có kinh nhiệm khi ra trường

Tư vấn nơi học ngoại ngữ