Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Viết đánh giá - tiêu đề

Đại học Hoa Sen

P.NZ001, 08 Nguyễn Văn Tráng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
(Cần thiết)

Mức độ hài lòng về học phí của Trường?

Mức độ hài lòng về đội ngũ giáo viên?

Mức độ hài lòng về cơ sở vật chất?

Mức độ hài lòng về môi trường học tập?

Mức độ quan tâm của trường tới từng sinh viên?

Nhận xét về hoạt động ngoại khoá tại trường?

Mức độ hài lòng về các dịch vụ hành chính?

Bạn tiến bộ bao nhiêu từ khi vào học?

Bạn có sẵn sàng giới thiệu bạn bè tới học?

Theo bạn, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp?

Chưa phù hợp Phù hợp
Tôi xác nhận đây là nhận xét trung thực và khách quan dựa trên những trải nghiệm của tôi về Đại học Hoa Sen.

* Bạn có thể sửa hoặc xoá đánh giá này sau.

Quay lại
Tư vấn nơi học ngoại ngữ