Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Thanh Long đã viết đánh giá mangak.net5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
hay, nhiều truyện mới cập hật liên tục trong thgian ngắn nhất

Tư vấn nơi học ngoại ngữ