Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Như Ánh Thùy đã viết đánh giá phulackhang.com3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
chất lượng sản phẩm tốt, an toàn. Phù hợp cho mọi gia đình, giá cả vừa phải. Nhiều mẫu mã đa dạng, đẹp

Tư vấn nơi học ngoại ngữ