Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Xuan Phong đã viết đánh giá SEFA English5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Điểm hay nhất của SEFA so với các Trung tâm khác là môi trường luyện nói Tiếng Anh thông qua Free Talk.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ