Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa

Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa

  • Mức Phí
  • Dịch vụ
  • Quan Tâm
  • Cam Kết
  • Giới Thiệu
9

4.5 trên thang điểm 5*

  1. 5 0.0%
  2. 4 100.0%
  3. 3 0.0%
  4. 2 0.0%
  5. 1 0.0%

Vì một nền giáo dục minh bạch, hãy viết đánh giá đầu tiên của bạn!

Viết đánh giá ngay

Đánh giá từ cộng đồng EBIV

Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa

Khoá học

Bài viết liên quan

Tư vấn nơi học ngoại ngữ