Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Thị Quốc Hòa đã viết đánh giá tuhocielts.com4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Đây là trang tự học tiếng anh rất tốt cho mọi người. Tự mình cố gắng để tìm thấy chính mình với tuhocielts!

Tư vấn nơi học ngoại ngữ