Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Trần Thị Cẩm Tú đã viết đánh giá Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh5

Khuyến khích

môi trường tuyệt với!

Ưu điểm:
Môi trường năng động Chất lượng giảng viên tốt Cơ sở vật chất đầy đủ

Khuyết điểm:
Giaó viên cần nhiệt tình hơn

Trải nghiệm:
Mình cảm ơn trường đã giúp cho mình học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Từ đó mình đã trở thàn người năng động và có ích hơn

Tư vấn nơi học ngoại ngữ