Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

NGƯỜI DÙNG ẨN DANH đã viết đánh giá Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh4

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trường là một môi trường năng động, thích hợp để sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm và hoàn thiện bản thân mình. Chất lượng đào tạo của trường tốt, cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi. Trường được đánh giá là trường đại học hàng đầu Việt Nam, đi đầu trong các phong trào và hoạt động dạy và học.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ