Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG đã viết đánh giá Đại học Lao động Xã hội3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trường lao động Xã Hội Hà Nội là một trường cũng khá nổi. Nhưng điểm đầu vào hơi thấp, sinh viên cũng không nổi trội lắm.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ