Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Phương Tuấn đã viết đánh giá Đại học Lao động Xã hội3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Trang chủ còn lỗi hiển thị khá nhiều. Ngay bên cạnh tin nỗi bật hiện lên một khoảng trống cần cập nhật, sửa chữa cho phù hợp. Trường ĐH Lao động xã hội Hà Nội có hệ thống cơ cấu tổ chức các phòng ban đều được cập nhật chi tiết tại trang.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ