Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Như Ánh Thùy đã viết đánh giá Đại học Lao động Xã hội3

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Ulsa là một trường khá ổn, chất lượng đào tạo khá tốt. Phương pháp dạy và học phù hợp cho các sinh viên

Tư vấn nơi học ngoại ngữ