Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

Nguyễn Hà Giang đã viết đánh giá vi.wikipedia.org5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Là một trang thông tin điện tử, cung cấp mọi kiến thức, mọi thắc mắc dàns cho mọi người. Hay cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm kiến thức trên wikipedia.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ