Từ ngày 20.01.2017, Website đánh giá giáo dục EBIV.vn sẽ được chuyển về Edu2Review.com. Xin cảm ơn

NGUYỄN HỒNG THANH đã viết đánh giá vnexpress.com5

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

Trải nghiệm:
Đây là trang thông tin đáng tin cậy của đông đảo độc giả Việt Nam. Thông tin ở đầy đủ các lĩnh vực như chính trị thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Tư vấn nơi học ngoại ngữ