Bảo mật

Chính sách riêng tư

EBIV cam kết bảo vệ sự riêng tư trực tuyến của bạn. Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu làm thế nào thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ khi bạn sử dụng đầy đủ các chức năng của website EBIV.vn . Bằng cách sử dụng trang web của EBIV, bạn đồng ý với các chính sách riêng tư được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian có hoặc không có thông báo trước, việc tiếp tục sử dụng trang web EBIV.vn, bạn đã đồng ý với các chính sách riêng tư của chúng tôi, vì vậy xin vui lòng kiểm tra lại theo định kỳ.

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không kiểm soát. Công ty cổ phần EBIV, công ty sở hữu và điều hành EBIV.vn, không chịu trách nhiệm đối với các chính sách hay hoạt động của các trang web khác mà bạn kết nối tới từ website EBIV. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại những chính sách bảo mật của những trang web khác, do đó bạn có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web của EBIV, và không áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập được theo cách khác. Chính sách này sẽ cho bạn biết:

* Thông tin sưu tập

* Sử dụng thông tin

* Chia sẻ thông tin

* Truy cập và cập nhật thông tin Tài khoản của bạn

* An ninh

I. Thông tin sưu tập

Trang web EBIV.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các phần khác nhau của trang web của chúng tôi.

* Đăng ký

Để trở thành người sử dụng EBIV, bạn được yêu cầu tạo ra một tài khoản trên trang web. Điều này đòi hỏi các thông tin sau: tên, Email, giới tính, quốc gia, mật khẩu. Thông tin này là cơ sở cho việc phê duyệt đăng ký thành viên của bạn trên EBIV.vn.

* Thông tin hồ sơ cá nhân

Là một người sử dụng, bạn có thể cung cấp thêm thông tin trong phần hồ sơ mô tả các kỹ năng của bạn, kinh nghiệm nghề nghiệp, và mục tiêu, sở thích, thần tượng. Cung cấp thêm thông tin ngoài những gì được yêu cầu lúc đăng ký là hoàn toàn tùy chọn, nhưng cho phép bạn tìm thấy những cơ hội mới trên trang web của EBIV.

* Thông tin liên hệ của bạn

Để mời người khác kết nối trực tiếp với bạn trong EBIV, bạn sẽ nhập tên và địa chỉ email. Thông tin này sẽ được EBIV sử dụng để gửi lời mời . Tên và địa chỉ email của người mà bạn mời sẽ chỉ được sử dụng để gửi thư mời và nhắc nhở của bạn. Ngoài ra, để phục vụ cho việc cải thiện dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi tin nhắn về những tiện ích của EBIV.

Bạn cũng có thể chọn tự nhập hoặc tải dữ liệu địa chỉ liên lạc của bạn vào mục “thông tin cá nhân” trên trang web của chúng tôi. Tất cả các thông tin nhập vào chỉ bạn có thể xem và những người khác trong mạng EBIV sẽ không thể tìm kiếm được mà không có sự cho phép của bạn.

Chúng tôi có một khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (chẳng hạn các chẳng hạn thông tin tuyển dụng) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

Bất cứ thông tin nào bạn chia sẻ công khai trên EBIV đều là tài sản của chúng tôi, Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó vào các mục đích tiếp thị và hoàn thiện dịch vụ

* Cookies

Các trang web EBIV có thể sử dụng cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu của bạn được gửi tới trình duyệt từ một máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Một số tính năng của trang web EBIV yêu cầu bạn chấp nhận cookies này để hoạt động đúng.

Một trong những loại cookie phổ biến_được biết tới là cookie lưu dấu, được thiết lập khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản EBIV của bạn. Thời gian tiếp theo bạn truy cập vào trang web của EBIV, các cookie sẽ cho phép chúng ta nhận ra bạn là một người sử dụng hiện có do vậy bạn sẽ không cần phải đăng nhập trước khi sử dụng các dịch vụ. EBIV hiện đang lưu giữ cookie liên tục trong 2 tuần để bạn tiện sử dụng, Để truy cập hoặc thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân, tuy nhiên, bạn phải đăng nhập an toàn một lần nữa với mật khẩu của bạn ngay cả khi máy tính của bạn có chứa cookie .

EBIV cũng sẽ thu thập hoặc có thể thu thập thông tin về việc sử dụng trang web EBIV.vn, chẳng hạn những khu vực bạn ghé thăm và những dịch vụ mà bạn truy cập. Hơn nữa, có những thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn EBIV có thể thu thập . Thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, các mục bạn truy cập và địa chỉ trang web.

II. Sử dụng thông tin

EBIV là một dịch vụ mạng xã hội việc làm để giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau. Các thông tin mà bạn chọn để cung cấp trên trang web này được sử dụng để giúp bạn mô tả chính mình cho người khác.

Cổng thông tin liên lạc

EBIV sẽ liên lạc với bạn qua email và thông báo đăng trên trang web này. Chúng bao gồm một loạt các email thông báo giúp cho người sử dụng biết về các tính năng khác nhau của dịch vụ. Xin lưu ý rằng bạn sẽ luôn nhận được email từ EBIV liên quan đến hoạt động đúng đắn của các tài khoản của bạn, chẳng hạn như thông báo email khi một người dùng khác trong mạng gửi cho bạn một lời mời phỏng vấn. EBIV có thể gửi cho bạn thông tin khuyến mại, trừ khi bạn đã chọn không nhận được thông tin như vậy. Nếu bạn muốn chọn không nhận email quảng cáo, hãy thay đổi Notifications Email dưới Privacy Settings.

Nội dung Customized

Thông tin bạn cung cấp lúc đăng ký hoặc trong phần hồ sơ của bạn cũng được sử dụng để tùy chỉnh trên trang web. Ví dụ, khi bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hiển thị tên màn hình của người sử dụng mới, người gần đây đã tham gia vào mạng của bạn.

III. Chia sẻ thông tin

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

EBIV cam kết bảo mật mọi thông tin riêng tư của bạn. chúng tôi rất nghiêm túc, và chúng tôi không bán, thuê, hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn hoặc thông tin về việc sử dụng các trang web EBIV (chẳng hạn các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập) cho bên thứ ba, trừ khi được quy định trong các năm mục sau đây.

1. Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba giao tiếp với bạn thông qua hệ thống EBIV với nội dung phù hợp. Ví dụ, nếu bạn cho biết bạn muốn nhận được thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba chẳng hạn như sử dụng lao động, tuyển dụng, tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi cho bạn email hay giao tiếp với bạn thông qua hệ thống EBIV . Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như các mối quan tâm và sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của một bên thứ ba .

2. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện chức năng thay mặt chúng tôi. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các giải pháp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các loại thanh toán khác, và cung cấp các dịch vụ khách hàng. Những công ty và cá nhân sẽ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện chức năng của mình, nhưng họ không thể chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu về mặt pháp lý bởi chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng những hành động đó là cần thiết để: (a) phù hợp với các yêu cầu luật pháp và thuần phong mỹ tục Việt nam; (b) bảo vệ quyền lợi hợp pháp của EBIV.vn hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

4. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin tất cả hoặc một phần đáng kể của các pháp nhân sở hữu EBIV.vn này cho một bên thứ ba bằng cách sáp nhập, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn tài sản của chúng tôi .

5. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích tiếp thị của EBIV. Ví dụ, có thể được sử dụng trong quảng cáo báo chí, những mảnh thư trực tiếp, bộ dụng cụ bán hàng, áp phích và các tài liệu khác liên quan đến EBIV.

EBIV cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm mỗi phần của EBIV với khách hàng, đối tác và các bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách truy cập vào trang web của EBIV.vn và cách họ sử dụng site.

  1. Truy cập và cập nhật thông tin Tài khoản của bạn

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết “Tài khoản của tôi” hoặc vào hình ảnh do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào. Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên website Webtretho.com, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn nhấn chuột vào liên kết “Thoát khỏi” là liên kết có thể truy nhập từ màn hình “Tài khoản của tôi”

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký trước đó và bạn bị mất hoặc quên mật khẩu, bạn có thể có được nó bằng cách sử dụng tính năng “Quên mật khẩu” của chúng tôi. Nhấp vào nút “Quên mật khẩu”trên trang đăng nhập để yêu cầu mật khẩu, thông báo sẽ được gửi qua email cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn bằng bất kỳ phương tiện khác.

Tài khoản trang web EBIV.vn của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy cập bất kỳ tính năng nào của EBIV mà đòi hỏi phải đăng nhập Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn mà không truy cập được trên Internet.

V. An Ninh

Để bảo mật thông tin cá nhân của bạn, mật khẩu bảo vệ được dùng để truy cập vào dữ liệu của bạn trên EBIV . EBIV có biện pháp phòng ngừa thích hợp để bảo vệ thông tin của thành viên. Thật không may, chúng tôi không thể đảm bảo chắc chắn hoàn toàn về vấn đề an ninh từ các nguy cơ tấn công mạng, và do đó, EBIV không đại diện hoặc bảo đảm sự đầy đủ của các biện pháp an ninh. EBIV không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào vì vi phạm an ninh, sự cố kỹ thuật hoặc các vấn đề tương tự. Bạn phải luôn luôn cẩn thận và có trách nhiệm liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi nào bạn ở trên mạng.

Bởi vì email và tin nhắn không được coi là thông tin liên lạc an toàn, chúng tôi yêu cầu bạn không gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi hoặc các thành viên khác qua email hoặc dịch vụ tin nhắn tức thời. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về sự an toàn của các trang web EBIV, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.