All Stories

EBIV là cộng đồng tin cậy cho mọi người có thể tìm kiếm, đánh giá, bình luận các đơn vị đào tạo: Trường học, trung tâm tiếng anh, trung tâm đào tạo kỹ năng mềm… Mỗi sự chia sẻ khách quan…

Đừng So Sánh Con với “Con Nhà Người ta” 28/06/2016 21:58 Mùa thi cận kề, đây là lúc mọi người tất bật chuẩn bị lo cho giây phút quan trọng suốt 12 năm đi học, thì Edu2Review nhận được phản…